Publicerad 2019-11-24
Om suggan har tillräckligt med halm att bygga bo med är inte vintertemperaturer något problem vid grisning i hyddor utomhus. Däremot leder sommartemperaturer indirekt till en ökad smågrisdödlighet, allt enligt en studie som gjorts vid SLU. Foto: Sarah-Lina Aagaard Schild


Fler dödfödda smågrisar vid värmebölja

Hos suggor som grisar ute i hyddor är smågrisdödligheten ett större problem under sommarens värmeböljor, än under vinterns kyla, det visar en studie från SLU.

Sarah-Lina Aagaard Schild är postdok på Institutionen för biosystem och teknologi, SLU, Alnarp. Foto: Privat

Klimatförändringarnas påverkan på animalieproduktionen lyfts fram allt oftare på senare tid. Ett sådant tillfälle var vid EAAP-kongressen i Belgien i augusti, där jag, Sarah-Lina Aagaard Schild presenterade en studie kring smågrisdödlighet som genomförts i ekologiska besättningar i Danmark.

Studien gjordes på suggor som grisar ute i hyddor och slutsatsen är att hög temperatur runt grisningen ökar risken för dödfödda smågrisar. En temperatur inne i hyddan på 27 °C eller mer ökade risken för dödfödda smågrisar med 30 procent, jämfört med en temperatur på 22-26 °C i hyddan. Värmens negativa effekt på smågrisarna är indirekt. Suggor som drabbas av värmestress får långdragna grisningar vilket ökar antalet dödfödda smågrisar, och sänker livskraften hos de som föds levande.

Halm ger bra mikroklimat

På vintern kan temperaturen i hyddan bli låg och nyfödda smågrisar är känsliga för nedkylning. I studien noterades dock ingen negativ effekt av kyla. Trots att temperaturen i hyddan gick ned till 6-10 °C på vintern påverkades inte små­grisdödligheten. På de fem gårdar som ingick i studien fick grisarna massor av halm i hyddorna och om suggan bygger ett bo blir mikroklimatet bra för smågrisarna. När det var 4 °C ute var det 12 °C inne i hyddan. Då mättes temperaturen i boet bland smågrisarna, och den var hela 24 °C.

Hög temperatur på sommaren påverkar alltså smågrisöverlevnaden runt grisning mer än låg temperatur på vintern, förutsatt att suggan får rikligt med halm att bygga bo med.

Sarah-Lina Aagaard Schild
SLU