Publicerad 2019-11-17


Minskad försäljning av antibiotika till djur i Europa

En ny rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, visar att försäljningen av antibiotika till djur minskar i Europa, men att den totala försäljningen varierar stort mellan länder.

Enligt siffror från 25 länder i EU, där man följt upp mängden såld antibiotika mellan åren 2011 till 2017, har försäljningen minskat med totalt 32 procent. Den största minskningen, med cirka 60 procents lägre försäljning, står Tyskland och Nederländerna för. I 19 av länderna har försäljningen minskat med minst fem procent.

– Men det är fortfarande mycket stora skillnader mellan länder. Den kraftiga minskningen i vissa länder talar för att även andra borde kunna nå liknande resultat, säger Oskar Nilsson som är antibiotika­expert vid SVA, i ett pressmeddelande.
Medelförsäljningen i Europa låg 2017 på 107 milligram per populationskorrektionsenhet, PKU. Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, motsvarar enheten ungefär den totala levandevikten i kilo av alla livsmedelsproducerande djur inklusive hästar i varje land, och måttet används för att ta hänsyn till att storleken på djurpopulationerna skiljer sig åt i olika länder.

Allra lägst var försäljningen  2107 i Norge med 3,1 milligram per PKU och högst  låg Cypern med 423,1 milligram per PKU. I Sverige låg försäljningen på 11,8 milligram per PKU. Förutom Cypern låg även Italien och Spanien högt, med en försäljning på 273,8 respektive 230,3 milligram per PKU.

Läs hela rapporten:
q.ja.se/antibiotika2017

Isabella Odmark
Grisföretagaren