Publicerad 2019-10-24
Exporten till Kina driver prisnivåerna på den europeiska marknaden. En följd av de högre priserna är att efterfrågan på griskött i Europa dämpas.Foto: Mostphotos

Inga tecken på minskad export

Danish Crown beskriver den europeiska grismarknaden som avvaktande. De höga priserna dämpar den inhemska efterfrågan och det finns en osäkerhet kring exporten.

Danish Crown skriver i sin marknadsrapport att den europeiska marknaden för griskött kännetecknas av en avvaktande stämning. Enligt företaget verkar återhämtningen av exporten till Kina ha förvånat många.

– För tillfället köper förädlingsindustrin bara precis vad de behöver för att kunna leverera varor till sina kunder säger Lars Albertsen, global försäljningsdirektör på Danish Crown. Årets snabba prisuppgång innebär att det i princip inte finns några kampanjer på griskött, vilket i sin tur kan förklara en generellt sjunkande försäljning i Europa.

För tillfället skapar exporten till Kina en bra grund för prisnivån i Europa. Enligt Danish Crown finns det på grund av exporten till Kina en god efterfrågan på alla styckdetaljer, men att det är en utmaning att öka priserna ytterligare i Europa.
– Det är vår känsla att många i branschen är lite förvirrade efter den kraftiga prisuppgången på griskött i våras, säger Lars Albertsen. Sedan föll marknaden tillbaka lite under sommaren när exporten till Kina föll. Och nu är vi tillbaka i en situation där tillgången till råvaror är begränsad. Marknadsutvecklingen nu tyder på att några aktörer satsar på att exporten ska falla igen, men vi ser inte några tecken på det just nu.