Publicerad 2019-09-02

Felringning med åtal som konsekvens

I Polen har en veterinär ställts inför rätta, misstänkt för att ha brutit mot regler kring biosäkerhet i samband med afrikansk svinpest (ASF).

Veterinären ska ha ringt upp ett nummer som han trodde tillhörde en av hans kunder, en grisföretagare. Men istället hade hen råkat ringa upp en lokal journalist med samma namn som grisföretagaren.

Dialogen ska ha handlat om ASF och under samtalets gång ska veterinären ha föreslagit att några blodprover skulle bytas ut. Journalisten, som arbetar på Wspólnota, en stor veckotidning i östra Polen, transkriberade samtalet till text, som publicerades i tidningen.

Veterinären står nu åtalad för att ha brutit mot biosäkerhetsprotokollet. Nästa utfrågning äger rum i oktober, allt enligt Pig Progress.

Emma Sonesson
Grisföretagaren