Publicerad 2019-08-28
Många av studierna som redovisades i Köpenhamn var gjorda på grisar som avvants vid tre veckors ålder.
– Det känns tryggt att vi har minst 28 dagars avvänjningsålder i Sverige, robustheten på avvänjningsgrisarna förstod man att många andra var oroliga över. De pratar hela tiden om sina treveckorsgrisar med dåligt immunförsvar, säger Camilla. Foto: Emma Sonesson

”Nyavvanda behöver lika mycket omsorg som nyfödda”

Nästan 460 personer från 33 olika länder samlades i mitten av juni i Köpenhamn för Zero Zink Summit, ett möte arrangerat av Seges svineproduktion, i syfte att utbyta kunskap och erfarenheter inför förbudet mot medicinskt zink 2022. Camilla Hallgren och Melina Wilsson, Gård & Djurhälsan, är två av de svenskar som var där. Här delger de sina intryck från mötet.

De flesta europeiska länder hade representanter på plats i Köpenhamn, men det fanns även deltagare från exempelvis Brasilien, Sydafrika, Australien, Sri Lanka och Vietnam. Camilla och Melina beskriver mötet som välarran­gerat, men uttrycker samtidigt att de hoppats på fler nyheter. De berättar även att oron inför zinkförbudet varierar.

– Jag kände att det finns en oro och en uppgivenhet bland de som åkt långväga, över att det inte kom fram fler konkreta nyheter på mötet. En brasilianare ställde sig upp och frågade lite frustrerat vad nästa steg blir. Samtidigt ska man komma ihåg att många länder har krav på sig att minska på både zink och antibiotika, de har såklart anledning till större oro, säger Camilla, och Melina fyller i:  

– Länder som kommit lite längre när det gäller att reducera antibiotikaanvändningen känner nog att de kan klara av utmaningen med zinken. Jag vet ju i och för sig inte hur de danska lantbrukarna känner, men bland de som representerade branschen på mötet så tycker jag de var mer lösningsorienterade än uppgivna. Och i Nederländerna slutade man med zink redan 1 januari 2018, efter att ha använt det under en kortare tidsperiod.

Hur det påverkat antibiotika­förbrukningen att Nederländerna slutat med zink är dock ännu oklart, eftersom den statistiken publiceras med viss fördröjning. Nederländerna har dock arbetat de senare åren med att sänka antibiotikaförbrukningen och 2016 låg de på 52,7 milligram per PCU. Danmark låg samtidigt på 40,8 och Sverige på 12,1.

Camilla Hallgren arbetar som produktionsrådgivare på Gård & Djurhälsan.
Foto: Gård & Djurhälsan

Regler och undantag

En fråga som ibland lyfts är huruvida alla länder verkligen kommer att följa reglerna kring zink från 2022. Frågan är berättigad då rutinmässig svans­kupering varit förbjudet länge, men ändå kuperas fortfarande 98,5 procent av EU:s grisar.

– Jag är rädd att det kan bli lite som med kuperingen, att det blir massa undantag från reglerna. Jag fick uppfattningen om att det inte heller är helt självklart att man ska sluta helt med zink, utan att man försöker hitta olika varianter av zink som skulle kunna vara okej att ge och som ändå har effekt, säger Camilla.

Melina däremot tror att efterlydnaden när det gäller zinkförbudet kommer att bli bättre än när det gäller kuperingen, eftersom zinkförbudet kommit till av miljöskäl och har en bredare påverkan än bara inom grisbranschen.

En farhåga inför zinkförbudet är att zinken riskerar att ersättas av antibiotika. Men Melina och Camilla är överens om att det verkar finnas en samsyn kring att det inte är rätt väg att gå.

Något riktigt bra mirakelmedel att ersätta zink med fick de dock inte nys om i Köpenhamn. Syror har visat sig ge bra resultat, vetekli och sänkta protein­halter likaså. Seges har gjort försök med andra, relativt väl fungerande fodertillsatser, men där prislappen är mycket högre än på zink. Lägre nivåer av olika typer av specialzink var också på agendan.

– De flesta var överens om att ett alternativ inte kommer att hittas, inte som är lika bra och billigt. Olika fodertillsatser kan säkert hjälpa till, men i slutänden är det management som gäller. Det är sådant som vi i Sverige jobbat med länge, men som ibland glöms bort, säger Melina.

Melina Wilsson arbetar som grisveterinär på Gård & Djurhälsan. Foto: Privat

Grundläggande omsorg

På frågan om vilka som är de viktigaste erfarenheterna för Gård & Djurhälsan från Zero Zink Summit är Camilla och Melina överens om att det är back to basics som gäller.

– Det kommer inte att finnas en lösning för alla besättningar, alla har olika utmaningar. Zink har varit ganska förlåtande. Jag tänker att det är viktigt att ha fokus på foderintag, både innan och i samband med avvänjning, säger Camilla och Melina håller med:

– Med zink har det nästan varit möjligt att avvänja, stänga dörren och gå därifrån. Men vi måste tänka att nyavvanda behöver lika mycket omsorg som nyfödda. Kunskapen finns, men den kanske inte används överallt alltid.

Emma Sonesson
Grisföretagaren