Publicerad 2019-05-19
Under ett par intensiva veckor i början av 2019 utfördes ombyggnationen av Kristianstadsslakteriet mycket framgångsrikt. Hela projektet genomfördes enligt tidplan och inom budget och redan i slutet av januari var produktionen åter uppe i normal takt.Foto: HKScan


Modernisering av Sveriges största grisslakteri

En investering på närmare 70 miljoner kronor har möjliggjort inte bara en uppgradering av HKScans slakteri i Kristianstad, utan även betydande miljövinster, förbättrad livsmedelssäkerhet och en mer effektiv produktion.

Under tisdagen den 5 mars klipptes bandet när HKScans nyrenoverade och moderniserade anläggning i Kristianstad invigdes. På plats för invigningen fanns Tero Hemmilä, vd för HKScan-koncernen, Sofia Hyléen Toresson, vd för HKScan Sverige, stora delar av projektledningen, personal från anläggningen, samt externa intressenter från bland annat Kristianstads kommun och LRF.

Tero Hemmilä benämnde ombyggnationen som ett ”State of the art project” att vara mycket stolt över. Det är en investering som förbättrar både arbetsmiljö, livsmedelssäkerheten och ökar effektiviteten i produktionen.
 

–  Jag är stolt över att vi i dag kan inviga vår nya och moderniserade anläggning här i Kristianstad. Förutom att vi effektiviserat anläggningen och förbättrat kvaliteten har investeringen medfört betydande energieffektiviseringar. Sammantaget är detta ett viktigt steg i vår strategiska utveckling och vår värdekedja - från gård till gaffel. Investeringen ger oss bättre möjligheter att kunna erbjuda ansvarsfullt producerade produkter, både i Sverige och som exportvara, sa Sofia Hyléen Toresson vid invigningen av det renoverade slakteriet.
Här klipper Sofia bandet tillsammans med Tero Hemmilä.Foto: HKScan

Betydelsefull arbetsgivare

Slakteriet i Kristianstad är Sveriges största anläggning för gris. Här produceras 250 olika kött- och charkprodukter och under 2018 levererades hela en miljon julskinkor.

Med 700 anställda är det Kristianstads största privata arbetsgivare och många får sin första anställning här tack vare de sommarjobb som erbjuds. Stadens kommunalråd Pierre Månsson och näringslivschef Pernilla Blixt, som också deltog på invigningen, underströk betydelsen av HKScans verksamhet och de arbetstillfällen som ges till både de anställda på anläggningen, men också till alla de underleverantörer som finns i regionen.

Förutsättning för export

Anläggningen är ursprungligen från 1974 men har moderniserats och byggts till i omgångar. Tidigare har större investeringar främst gjorts för förbättrad djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Den del som nu byggts om är den delen av processen där grisarna blodas av och skållas. Med den på plats är hela produktionslinjen uppgraderad och det är ett viktigt lyft för effektiviteten, drifts- och livsmedelssäkerheten. Investeringen är också ett viktigt steg i ambitionen att kunna certifiera anläggningen för att möjliggöra export till Kina.

Snabbt och effektivt

Renoveringen inleddes i slutet av vecka två och i slutet av vecka tre var renoveringen genomförd. Taket lyftes av, gammal utrustning lyftes ut, ytskikt och elarbeten genomfördes och därefter lyftes ny utrustning in. Kort därefter var produktionen igång igen.

Tack vare ett enormt minutiöst och väl förberett arbete kunde hela projektet genomföras både inom budget och tidsram - och dessutom utan större incidenter. Projektet har planerats sedan 2015 och det har funnits både A-, B- och C-planer. Resultatet blev nio dygn med minutiös planering, arbete 24/7 och en ombyggnation som genomfördes mycket framgångsrikt på rekordtid.

Monica Hansson
HKScan