Publicerad 2019-05-16
Förprövning av djurstallar kan vara historia snart, om regeringen väljer att lyssna på vad riksdagen tycker. Foto: Mostphotos


Förprövningens framtid oviss

Riksdagen förespråkar att förprövningen av djurstallar avskaffas. Nu är det upp till regeringen att fatta beslut om saken.

Kristdemokraterna, Center­partiet och Sverige­demo­kraterna har motionerat för slopad obligatorisk förprövning av djurstallar. Motivet är att de tycker att det bör bli enklare att bygga djurstallar. Det föreslås även att reglerna för hur stallar får byggas ska bli mindre detaljerade.

Efter att frågan varit uppe till debatt i riksdagen, har nu riksdagen lämnat ett tillkännagivande till regeringen, i vilket de föreslår slopad förprövning. Tillkännagivandet innebär att riksdagen meddelar regeringen sin ståndpunkt.
Huruvida regeringen väljer att gå på riksdagens linje eller väljer att ha kvar förprövningskravet är i skrivande stund inte beslutat.


Emma Sonesson
Grisföretagaren