Med trumfkortet på hand

Vi närmar oss årets stämma, och nu skriver jag ledare nummer 88 efter åtta år som ordförande och nio år i styrelsen för Sveriges Grisföretagare (SGF). Och nu är det dags att lämna över rodret till en efterträdare. Ser man tillbaka så hinner det hända mycket i vår näring under nästan ett decennium.

Jag kom in i styrelsen då vi var inne i en tuff period efter djurrättsalliansens intrång, följt utav ett marknadstapp med tuffa villkor som grisproducent och då främst inom smågrisproduktionen. På det första styrelsemötet fanns två väsentliga punkter. Det första var att starta upp en ny administration för SGF. Punkt två var att uppvakta dåvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson, om möjligheterna till att få täckning för kostnader som i politiska beslut belastar produktionen och inte marknaden är beredd att betala för. Efter några rundor på departementet fick vi uppdraget att tillsammans med Jordbruksverket utforma en så kallad suggpeng. Det var en viktig signal med ekonomiskt tillskott för svensk grisproduktion, att politiken ville ha kvar en inhemsk produktion.

Sedan dess har det hänt mycket under åren. Uppstarten utav Svenskt Kött, olika utredningar, sammanslagning utav Svenska Pig och Svenska Djurhälsovården till Gård & Djurhälsan, betongdirektiv, IP Sigill, pungpeng, offentlig upphandling, exceptionella råvaror, pilotstudie för ett kontrollprogram inom gris, Handlingsplan Gris, Smittsäkrad Besättning Gris, torkstöd, salmonellautbrott med mera. Bland projekten som pågår just nu kan nämnas Zink 2022, LCA-analys för svenskt griskött och framtagande av en marknadsplattform. Det är inte utan att listan snabbt blir lång, men den visar också nyttan med vår ekonomiska förening.

Under åren som gått har jag haft den stora glädjen att möta många kollegor, men också många personer som finns i sfären runt vår näring, exempelvis intresseföreningar och organisationer som alla inte alltid tycker som vi, politiker och tjänstemän på de olika departementen samt olika myndigheter, och då inte minst Jordbruksverket, som vi är helt beroende utav att ha en bra dialog med.

Marknaden och marknadsaktörerna har under dessa år strukturerats om. Detta har gjort att SGF:s roll har ändrats under de senaste åren. Framöver kommer SGF att behöva stärkas än mer och vara en än tydligare aktör ut mot konsument för att lyfta den svenska grisen. Vi ser allt mer hur bland annat den danska grisen via Landbrug & Fødevarer slåss för att ta marknadsandelar i Sverige. Detta genom att uppvakta handeln och aktivt ta plats i politikervimlet under Almedalsveckan.

Vi själva sitter med trumfkortet, det är vi som har bäst ätkvalitet och den bästa uppfödningen. Och ser vi på klimat och miljö runt vår svenska gris, har vi ett rejält försprång som vi skall ta betalt för.

Till sist vill jag hälsa Er alla välkomna till årets stämma i Skövde!

Ingemar Olsson
Ordförande Sveriges Grisföretagare