Publicerad 2019-02-20
Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 sek/kg i genomsnitt.

Årets inleds med sjunkande grispris i EU

Januari 2019 inleder året med ett sjunkande genomsnittligt grispris i EU. Slakten uppges ha gått för högfart under januari för att slakta undan slaktköer efter jul och nyår. Den stora tyska marknaden uppges nu vara i balans med utbud på grisar och slakteriernas efterfrågan.  

I Frankrike uppges det finnas en underliggande oro hos slakterierna för när det första fallet av vildsvin med afrikansk svinpest kommer att ta sig över gränsen från Belgien, och vilka effekter det kommer att innebära för den franska exporten.
Sverige har nu högsta noteringen för griskött i EU enligt EU-kommissionens prisstatistik. I den aktuella statistiken ingår dock inte länder som Italien och Bulgarien.

Det gällande svenska grispriset noteras av EU-kommissionen till 166,43 euro/100 kg. Det europeiska genomsnittspriset har under januari fallit med en procent till 134,12 euro/100 kg. Genomsnittspriset ligger nu 1,2 procent högre än priset under motsvarande period 2018. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i januari 4,2 procent under snittet.
Prisutvecklingen hos de tongivande grismarknaderna i Europa har varit negativ med undantag för Frankrike. Priserna i Spanien, Polen, Danmark och Nederländerna har sjunkit med 0,6 - 2,1 procent. Det tyska grispriset är i princip oförändrat och i Frankrike steg priset med 0,8 procent.

Under januari har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall stigit 0,8 euro/100 kg (8 öre/kg). Det danska grispriset föll 1,1 euro/100 kg (11 öre/kg). Det finska priset har fallit med 0,7 euro/100 kg (7 öre/kg) och det tyska priset har sjunkit med 0,1 euro/100 kg (1 öre/kg).
 

Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.

I Belgien har priset sjunkit ytterligare från en redan låg nivå efter utbrottet med afrikansk svinpest hos vildsvin. Belgien behåller bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 103,1 euro/100 kg (10,70 SEK/kg).

Europeiska grispriser vecka 4
Ranking Land Euro/Kilo Förändring
1. Sverige 1,66 +0,5%
2. Finland 1,64 -0,4%
6. Estland 1,44 +0,5%
10. Tyskland 1,40 -0,1%
16. Lettland 1,31 +1,9%
17. Frankrike 1,29 +0,8%
18. Spanien 1,27 -1,5%
19. Danmark 1,27 -0,8%
20. Polen 1,26 -2,1%
21. Nederländerna 1,22 -0,6%
22. Litauen 1,21 -1,7%
23. Belgien 1,03 -2,8%
  EU 1,34 -1,0%
Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg.

Källa: EU-kommissionen
Italien, Bulgarien, Malta, Grekland och Luxemburg ingår inte i rankingen då det saknas aktuella data. 

 

 

 

Erik Brink
Grisföretagaren