Publicerad 2019-02-19
Under 2018 fortsatte den svenska grisslakten den positiva trenden med tillväxt. 2,6 procent ökade slakten under förra året.Källa: Jordbruksverket

Största grisslakten på sju år

För andra året i rad så ökade den svenska grisslakten under 2018. Mest ökade ett slakteri utanför Borås.

2,64 miljoner grisar slaktades i Sverige under 2018. Det är en ökning på 2,6 procent jämfört med 2017, och den största svenska grisslakten sedan 2011 då det slaktades 2,85 miljoner grisar.

Under fjärde kvartalet var ökningen av slakten ännu högre än vad vi såg för helåret. Med 668 795 slaktade grisar var slakten 4,9 procent högre än under samma period 2017, vilket minskade problemen med överstående grisar efter jul- och nyårshrelgerna.

Ökning i Borås

Statistiken från Jordbruksverket avser hur många grisar som slaktas på respektive slakteri, inte vems grisar som slaktas. Slaktföretagen utför en del legoslakt åt varandra.

Dalsjöfors slakteri utanför Borås var det slakteri som ökade sin slakt mest under 2018, både i absoluta och relativa tal. Förra året slaktade man 383 849 grisar, vilket var en ökning på 16 procent jämfört med 2017.

KLS Ugglarps båda andra svenska slakterier i Kalmar och Ugglarp minskade sin slaktade volym grisar under 2018. I Kalmar sjönk slakten med två procent till 444 054 grisar och i Ugglarp sjönk slakten med en procent till 255 863 grisar.
Sammanlagt ökade slakten i KLS Ugglarps tre slakterier med 3,9 procent till 1 083 766

Tillväxt i Dalsland

I Brålanda ligger det slakteri som har den näst högsta tillväxten i grisslakten under 2018. AJ Dahlbergs ökade sin grisslakt med 14 procent till 190 265 grisar. Även HKScans slakteri i Kristianstad ökade grisslakten under förra året. Sveriges största grisslakteri ökade sin volym med två procent till 743 706 grisar.

I Skövde växte det fjärde största grisslakteriet med fyra procent till 288 407 slaktade grisar under 2018.

Erik Brink
Grisföretagaren