Publicerad 2019-02-19
Fullspäckat program krävde full koncentration av deltagarna. På plats fanns ett 40-tal rådgivare, fodersäljare, forskare och andra tjänstemän. Här lyssnar de på Gunnar Sörensens föredrag om danska foderstrategier för slaktsvin. Han redovisade foderförsök som visar att utfodring med enhets-, trefas eller femfasfoder ger samma produktionsresultat för slaktsvin. Det är gårdens förutsättningar som styr vad som passar bäst och vad som ger bäst ekonomi. Foto: Anna Molander


Välbesökta kunskapsspäckade branschdagar

I början av januari arrangerades branschdagar i Stockholm för rådgivare, säljare och tjänstemän. Det är nätverket Grisrådgivarna som står bakom initiativet att ordna denna mötesplats för grisfolk med hjälp av Branschpengen. Det var ett blandat program som lockade många rådgivare. Fråga din rådgivare om du vill veta mer!

Temat för träffen var ”I torkans spår och framåt”. Flera föredrag berörde den tuffa situation som många grisgårdar är i till följd av sommarens torka. Maria Kihlstedt visade beräkningar på hur torkan slår mot ekonomin, beroende bland annat på hur stor skörd man lyckats skörda i år och om man vanliga år kan sälja eller behöver köpa spannmål.

Resultatet på en integrerad grisgård med 600 suggor kan slå med ett par miljoner bara i foder och strökostnader. Det gäller att ha koll på ekonomin för att kunna vidta rätt åtgärder och stoppa i tid. I gruppdiskussioner lyftes tankar om både ledarskap, rådgivarens roll, vilka råd man kan ge och erfarenheter att ta med framåt för att stå bättre rustade nästa gång något liknande inträffar.

 

Magdalena Åkerfeldt, SLU, höll ett föredrag om hållbar grisproduktion, framtidens proteinråvaror och ett nytt forskningsprojekt om ökat utnyttjande av vall i foder till grisar. Foto: Anna Molander

Odla eget protein

För att stå rustade framåt behövs kunskap och för­ståelse för helheten. Det lyckades Gunner Sörensen, SEGES, och Kerstin Sigfridson, Lantmännen, förmedla när de visade på skillnaderna mellan danska och svenska förutsättningar för utfodring av slaktgrisar. Skillnader i notering och priser på foderråvaror gör att det som ger bäst ekonomi i Danmark inte alltid ger bäst ekonomi i Sverige. Produktionsuppföljning och att räkna på ekonomin är viktiga redskap för att kunna välja rätt foderstrategi.

Ekonomi kom även Olof Månsson in på när han pratade proteingödsling av spannmål och odling av proteingrödor på grisgårdar. Med dagens priser är det lönsamt att ”odla” eget protein eftersom sojapriset är högt.

Finlir med uppföljning

WinPig är ett viktigt verktyg för att analysera produktionen på gården och det går alltid att bli bättre på finliret i detta program. Första förmiddagen ägnades därför åt en djupdykning i WinPig med Kerstin Annér. Hon visade även PigVision Mobile som gör det möjligt att köra WinPig i mobilen.

På agendan var även genetikvalet, aktuella internationella frågor, vaccinationsstrategier och torv som strö. Dagarna rundades av med framtidsperspektiv om hållbar grisproduktion med Magdalena Åkerfeldt och Emma Ivarsson, SLU.
Till hösten planeras branschdagar igen. Det kommer att bli ett nytt tema på ny plats, någon gång i augusti/september. När datum är bestämt läggs det ut i Grisföretagarens kalendarium.
 

Anna Molander
Hushållningssällskapet Västerbotten-Norrbotten