Publicerad 2019-02-17
Margareta Åberg är grisexpert på LRF Kött och verksamhetsledare i SGF.
– Får vi in ASF i Tyskland kommer det läggas en stor våt filt över grismarknaden, rapporterade hon från EU.
Foto: Emma Sonesson


”ASF drabbar inte bara grisgårdar”

Margareta Åberg rapporterade från EU om konsumtionssänkningar och förändringar i stora grisländer. Ett stort orosmoment är afrikansk svinpest (ASF) som lurar runt knuten som en tickande bomb.

– Kommissionen uppmanar alla länder att gå hem och avliva vildsvin. När smittan väl kommer är det slutjagat. ASF drabbar inte bara grisgårdar. Det är slut på orientering, ridning, allemansrätten bara knipsas av. Vi är angelägna om att få en krisövning genomförd, inledde Margareta.

 

Mattias Espert, vice ordförande i SGF, berättade om upplägget inom Handlingsplan etapp 2, som är efterträdaren till Handlingsplan gris, nöt respektive lamm.

Spanien upp Holland ner

Prognosen för slakt i Sverige 2019 är tre till fyra procent ner, tillbaka till 2017 års nivåer, medan prognosen för Europa är oförändrad eller svagt neråt, undantaget Spanien där produktionen ökar.

– Spanien trycker ut grisar på marknaden men priserna väntas vända uppåt kvartal tre. Nederländerna däremot förväntas minska sin produktion med mellan tre och fem miljoner grisar, vilket kan betyda mycket för marknaden. Konsumtionen minskar i de flesta medlemsländerna.

Sverige imponerar

Margareta berättade även om de delegationer från Italien, Kina och Tyskland som är nyfikna på svensk grisuppfödning. Styrelsens Mattias Espert är en av dem som agerat värd för flera besök.

– Jag får ibland kritik för jag tar emot studiebesök och delar med mig av hur vi föder upp grisar och vår kunskap. Men det är inte så enkelt att som italienare göra som jag gör, de har inte alls de systemen. När det gäller exempelvis resistensutveckling tycker jag att vi alla har ett ansvar att sprida kunskapen, sa han.

Etapp 2 igång

Mattias berättade dessutom om Handlingsplan etapp 2, som så smått dragit igång. Arbetet kommer den här gången drivas tydligare tillsammans med nöt och lamm. ”Ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet” är temat på den etapp som kommer att drivas mellan 2019 och 2021 och projektet är uppdelat i tre olika arbetsområden; hållbarhet, marknader och produktion samt kvalitet.

Från åhörarna ställdes frågan om utfallet av den ursprungliga Handlingsplan gris.

– Vissa punkter har ­lyckats bättre, andra sämre, men på det stora hela är vi nöjda, sa Mattias, som varit involverad i arbetet.

Den 10 april ­kommer det att vara en kickoff för Hand-lingsplan etapp 2 i Stockholm. Mer information om evenemanget kommer längre fram.

Skaraborgs Grisproducenter hälsar via ordförande Peter Eriksson alla välkomna till stämman i Skövde 28 maj. Arrangemanget börjar kvällen före med trevligt umgänge och mingel.
 

Emma Sonesson
Grisföretagaren