Publicerad 2019-01-31

Efterlyses: input om parasiter

På Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) pågår ett parasitprojekt i syfte att uppdatera rekommendationerna gällande parasitkontroll i grisbesättningar. För att kunna utföra arbetet behövs input från svenska grisföretagare.

Det omfattande projektet om grisens parasiter är nu i full gång på SVA, se mer detaljerad information i Grisföretagaren nummer 5 2018. Vi tackar alla er som tagit er tid att svara på den utskickade enkäten och sedan skickat in träckprover!
Det är dock många som ännu inte svarat på enkäten och en hög svarsfrekvens är viktig! Vi vädjar därför till alla er som ännu inte svarat att gå in och göra det. Det tar 15 till 20 minuter och informationen vi får från er hjälper oss verkligen att få en bättre idé om hur det ser ut i landet. Enkäten, som är öppen ett par veckor till, hittar du på:

https://response.questback.com/statensveterinrmedicinskaansta/avmaskningsrutinerisvenskagrisbesttningar

I enkäten finns det även möjlighet att ange om ni vill delta i del 2 av studien, där ni skickar in träckprover för kostnadsfri analys av parasiter. Detta är alltså ett utmärkt tillfälle att kontrollera parasitstatusen i er besättning och samtidigt bidra till forskningen. Hör gärna av er med eventuella frågor till veterinär och doktorand Emelie Pettersson, emelie.pettersson@sva.se

Emelie Pettersson