Publicerad 2019-01-31
Roger Pettersson är generalsekreterare för World Animal Protection i Sverige.Foto: WAP

Djurskyddsorganisation rosar svensk grisuppfödning

Djurskydds­organisationen World Animal Protection (WAP) pekar i en rapport på faran med överdriven antibiotikaanvändning inom animalieproduktion och lyfter samtidigt svensk grisuppfödning som ett gott exempel med ansvarsfull antibiotikastrategi.

WAP beskriver i en internationell rapport hur de kartlagt förekomsten av bakterier i färskt griskött från butiker i Australien, Spanien, Brasilien, Thailand. Dessutom testade de anlitade laboratorierna om bakterierna var resistenta mot en eller flera typer av antibiotika.

I köttet från Spanien, Brasilien och Thailand hittades bakterier som var resistenta mot en eller flera typer av så kallade kritiska antibiotika, det vill säga antibiotikasorter som WHO klassat som extra viktiga för humanhälsan.

WAP kopplar vidare överdriven antibiotikaanvändning inom grisuppfödning till dålig djurhållning och bristande djurvälfärd och pekar på Sverige som ett gott exempel på motsatsen.

– Resultaten belyser hur överanvändningen av antibiotika i industriell djuruppfödning blivit ett slags plåster för att hindra att hopträngda och stressade djur blir sjuka. Vi är stolta över att Sverige var det första landet som förbjöd användning av antibiotika i förebyggande syfte för lantbruksdjur, säger Roger Pettersson som är generalsekreterare på World Animal Protection Sverige, i ett pressmeddelande, och i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet uppmanar han konsumenter att fråga efter svenskt kött i både butik och på restaurang.

Emma Sonesson
Grisföretagaren