Publicerad 2018-12-19
Bild 1. Tryck * fyra gånger för att upprepa datum, galt, medarbetare och kondition även på sugga 12615.


Tips och tricks i WinPig

I WinPig finns en del funktionstangenter och även några smarta saker som är bra att känna till då du arbetar med programmet. Speciellt om du har mycket data som ska registreras, kan du spara åtskilligt med tid på att göra det enkelt för dig.

Funktionstangenter

Stjärna (*) – Upprepa det som står i samma fält på raden ovanför (bild 1). Med stjärnan menar vi multiplikationstecknet som finns på det numeriska blocket om du har ett sådant tangentbord. Annars finns stjärnan vanligen på tangenten till höger om Ä.

F1 – Hjälp, visar programmets inbyggda manual. Om du har något fönster framme då du trycker på F1 så visas manualavsnittet för just det fönstret, till exempel för registrering av grisning.

F2 – redigera ett fält som är grått och inte går att skriva i. Se bild 2 där vi vill ändra koden för ett stall. När koden ändras här så ändras den överallt i programmet där man skrivit lokalens kod.

F5 – Sök, samma funktion som att klicka på kikaren (ikon).

Del – Radera en hel rad, samma som klick på röda krysset (ikon).

Shift+Del – Radera innehållet i det fält markören står på. Du kanske måste klicka Esc först för att komma ifrån redigeringsläget.

Home och End – Gå till början respektive slutet på en rad.

Ctrl+Home – Gå allra längst upp i listan, exempelvis till första grisningen som finns registrerad
Ctrl+End – Gå till slutet av listan, exemeplvis till sista grisningen som finns registrerad.

Esc – Användbar tangent i många lägen där du på något sätt fastnar i ett fält i programmet. Escape (Esc) betyder då ungefär ”jag ångrar att jag började mata in något i detta fält”.

Samma värde på många rader

Detta är speciellt användbart om du går tillbaka till en registrering och ska komplettera med något. På bild 3 visar vi hur du kan lägga till lokal=TV på ett antal avvänjningar. Gör så här:

  • Markera fälten du vill fylla med samma värde (klicka, håll ned vänster musknapp och dra tills fälten är markerade).
  • Högerklicka på markeringen, välj ”Tilldela värde” i menyn som visas.
  • Välj lokal i fönstret med alla lokaler som då visas.


Siffra istället för val i rullgardinsmeny

Om du ska registrera hullet på suggorna så är fältet för hull en lista som du väljer i. Att klicka fram listan och välja i den tar lång tid om du ska upprepa det för varje rad. Lär dig istället att registrera den siffra som också visas i listan. De siffror som motsvarar respektive hullklass visas i listrutan på bild 4.

Vill du till exempel registrera hull = Normal skriver du direkt en 3:a och trycker Enter.

Liknande listor finns på fler ställen i programmet, exempelvis då du ska registrera om en smågris är död eller avlivad eller för resultatet av ett dräktighetstest (0=negativ, 1=? eller 2=positiv).

Bild 2. Tryck F2 för att ändra stallets kod från Alla till något annat.

 

Bild 3. Samma värde på många rader.

 

Bild 4. Registrera hull med en siffra.


Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.