Publicerad 2018-12-18
Trots minskad omsättning så ökar Danish Crown takten i slakterierna med växande volymer. Foto: Danish Crown


Förluster i Storbritannien pressar Danish Crown

Danska lantbrukare kommer få den lägsta efterbetalningen på nio år från slakterikoncernen Danish Crown. Samtidigt rapporterar koncernens brittiska dotterbolag om ytterligare förluster.

– Vi är inte nöjda med årets resultat, säger Jais Valeur, koncernchef Danish Crown i en kommentar till bokslutet. Vi tyngs fortfarande av problemen i vårt brittiska dotterbolag. Samtidigt har en kombination av oroligheter på världsmarknaden och en stark euro tyngt vårt resultat.

Under verksamhetsåret 2017/2018 har Danish Crown haft en omsättning på 60,9 miljarder danska kronor (62,0 miljarder 2016/2017), en minskning med nästan två procent. Slakten av grisar inom koncernen har ökat  till 23 miljoner (21 miljoner).

Årets rörelseresultat landar på 1,74 miljarder danska kronor innan jämförelsestörande poster (1,92 miljarder).
Efterbetalningen till de danska lantbrukarna blir i år den lägsta på nio år.

Grisleverantörerna får 80 danska öre per kilo i efterbetalning (0,95 öre förra året). Det är den lägsta betalningen sedan 2008/2009 då leverantörerna fick 70 öre i efterbetalning.

Missnöjda grisproducenter

Danish Crowns tidigare kassako i Storbritannien, dotterbolaget Tulip Ltd, fortsätter att blöda trots åtgärder. Årets rörelseresultat landar i en förlust på 260 miljoner danska kronor (230 miljoner), trots att Danish Crown vidtagit åtgärder för att vända utvecklingen och under årets första kvartal rapporterade om att man var på rätt väg.

De två senaste årens rörelseresultat tillsammans med en nedskrivning av värdet på företagets anläggningar i Storbritannien innebär att Tulip Ltd har kostat de danska ägarna 778 miljoner danska kronor på två år.

Konverterat till svenska kronor har Danish Crown förlorat 1 065 miljoner kronor i Storbritannien, vilket motsvarar 24 kronor per gris som har slaktas i hela koncernen under de båda åren.

Den danska intresseorganisationen Danske Svine­produ­center är inte nöjda med utvecklingen inom Danish Crown.
– Årets resultat visar överlag att det är riktigt illa ställt i butiken Danish Crown, säger Torben Hauskov, ordförande i föreningen, i en kommentar till Landbrugsavisen. Hauskov konstaterar samtidigt att det bästa kanske skulle vara att sälja av hela verksamheten i Storbritannien för att stoppa ytterligare förluster.

Fördel med svenskt i Sverige

Danish Crown har ingen sär­redovisning i sin årsredovisning av hur det går för koncernen på den svenska marknaden med KLS Ugglarps i spetsen.

I årsredovisningen konstateras dock att Danish Crown har haft en stor nytta av att vara en lokal producent i Sverige på grund av den starka trenden bland svenska konsumenter att framförallt välja svenskt kött. Slakterijätten er även att produktutvecklingen i Sverige har lett till flera nya lanseringar som har haft bra försäljning till både befintliga kunder men även inom foodservice-segmentet där man tidigare inte har varit särskilt starka.

Erik Brink
Grisföretagaren