Publicerad 2018-12-12
Den kinesiska delegationen som var på besök i Sverige bestod av runt 50 personer från hela kedjan inom gris och kyckling. Foto: Svensk Fågel


Hållbar produktion gör intryck på kinesisk delegation

I mitten av november visades den svenska kyckling- och grisbranschen upp för en stor delegation från Kina, som lät sig imponeras av den svenska modellen för animalieproduktion.

Gruppen från Kina bestod av företrädare från slakteri, primärproducenter, inredningstillverkare och professorer, så bredden på frågorna som dök upp under besöket var stor.

– Kineserna är väldigt intresserade av det svenska sättet att föda upp grisar och speciellt knorrar, antibiotikaanvändning och gödselhantering, berättar Margareta Åberg, LRF Kött, som träffade delegationen.


En av föredragshållarna var Christina Greko, Statens veterinärmedicinska anstalt, som höll ett anförande om hur vi i Sverige jobbar med antibiotika. Markus Hoffman, LRF, berättade om Greppa näringen och gödselhantering, vilket är en fokusfråga för Kina, då så mycket jordbruksmark blivit förstört av gödsel och besprutningsmedel.

Anledning till stolthet

Även om besöket inte direkt är knutet till arbetet med att skapa handelsavtal med Kina, menar Margareta att utbytet är betydelsefullt.

– Det finns en enormt växande befolkning i Kina som behöver mat. Vi kommer inte kunna erbjuda stora volymer av livsmedel, men det kan tänkas att vi har koncept för hållbar animalieproduktion som de vill köpa. Vi ska också komma ihåg att det här är en stor delegation med enorma resurser bakom sig. Det finns all anledning för svenska lantbrukare, myndigheter och branschföreträdare att känna sig stolta över att kineserna vill komma hit och studera hur vi gör.

Emma Sonesson
Grisföretagaren