Publicerad 2018-12-09
Från 25 kilo till betäckning rekommenderar TopigsNorsvin fyra olika foderfaser till gyltor. På många gårdar kan det vara svårt att åstadkomma, men med lite finurlighet och handpåläggning kan man komma ganska nära i många fall. Expertgruppens Benedicta Molander visade exempel på hur man via extra givor av torrfoder, E-vitamin och selen på en gård gjort en fungerande kompromiss. Foto: Emma Sonesson

Lagom är bäst

Både under- och överutvecklade gyltor är av ondo. För att få en gylta som växer lagom fort och blir en hållbar sugga, är koll på läget via vägningar ett bra verktyg, det erfar Expertgrupp avel och rekrytering.

Topigs Norsvin ger tydliga rekommendationer, både för hur mycket foder rekryteringsdjuren bör äta, vad fodret bör innehålla och hur fort gyltorna ska växa. Målet är att producera hållbara och produktiva suggor.

– Det är toppidrottsmän vi ska ta fram, inte medelsuggor, sa expertgruppens Benedicta Molander under redovisningen.

Kontrollvägningar

Expertgruppen har följt tre gårdar; en livdjursproducent som säljer TN70, en smågrisbesättning som köper gyltämnen och en gård med egen rekrytering och alternerande återkorsning.

För att göra en nulägesanalys på de tre gårdarna infördes vägningar varje vecka. På den första besättningen växte gyltorna för långsamt i början, men för fort på slutet av uppfödningsperioden. På gård två var snittet okej, men spridningen mellan olika individer var stor. För båda dessa gårdar blev rekommendationen foderjusteringar och kontinuerliga vägningar av djuren.

dominerande ras

På gård nummer tre, som tillämpar alternerande återkorsning vägdes djuren och sorterades i resultatuppföljningen efter vilken ras de innehöll mest av, Z eller L.

– Vi såg skillnader i både späckansättning och tillväxt beroende på om pappan var Z eller L. Gyltor med Z som pappa är mer lättfödda och växer fortare. Det här lever vi med i samma avdelning, sa Benedicta.
Även här blev rekommendationen foderjustering och fortsatta kalibreringsvägningar, men även att sortera djuren efter dominerande ras.

– Gyltor är inte slaktsvin, tillväxtkurvan för slaktsvin är och ska vara högre, påminde Benedicta.

Tips från Expertgrupp avel och rekrytering

Tänk på att gyltor inte är slaktgrisar.

Väg referensboxar med rekryteringsdjur under uppfödningsperioden och stäm av mot rekommenderad tillväxttakt.

Sortera djuren efter dominerande ras om du har egen rekrytering.

Var noga med exteriören på rekryteringsdjuren.

Expertgrupp avel och rekrytering

Benedicta Molander, Gård & Djurhälsan
Linda Lundberg, Svenska Köttföretagen
Åsa Bönnestig, Svenska Köttföretagen
 

Emma Sonesson
Grisföretagaren