Publicerad 2018-11-08
Ett foders klimatvärde är ett mått på hur mycket växthusgaser fodret orsakar under sin totala livslängd. Klimatvärdet beräknas via livscykelanalys som bland annat tar hänsyn till de enskilda foderråvarornas klimatvärde, transporter samt energiförbrukningen vid själva fodertillverkningen.Foto: Mostphotos


Lantmännen klimatbantar sina foder

En branschgemensam insats gör det möjligt för foderfirmor att minska miljöpåverkan av foder, något som Lantmännen nu satsar på.

Att minska fodrens klimatbelastning är en del i Lantmännens mål att minska utsläppen för organisationens produktion och därmed bidra till en hållbar animalieproduktion.  

Beräkningen av olika foders påverkan på miljön möjliggörs genom att olika aktörer i branschen, via föreningen Foder & Spannmål, uppdaterat och kompletterat en nationell databas för de vanligaste svenskproducerade foderråvarorna.

Fodereffektivitet viktigt

Med en uppdaterad databas blir det möjligt att inkludera klimatvärdet i optimeringen av foder.

– I dag kan vi i vårt receptoptimeringssystem omedelbart se hur nya receptformuleringar påverkar klimatet. Därmed kan vi ta hänsyn till detta redan från början då vi utvecklar och optimerar nya recept. Samtidigt skall vi alltid komma ihåg att fodereffektivitet, det vill säga mängden foder per producerad enhet kött, ägg eller mjölk, alltid är en grundförutsättning för en klimatsmart animalieproduktion, säger Håkan Nordholm, produktchef på Lantmännens foderenhet, i ett pressmeddelande.

För grisfoder visar beräkningarna på en minskning i klimatpåverkan med upp till tio procent. Motsvarande siffra för nötkreatursfoder är upp till 30 procent.

Emma Sonesson
Grisföretagaren