Publicerad 2018-10-07
De smittade vildsvinen har hittats i södra delen av Belgien, i närheten av orten Étalle. Det avspärrade området gränsar till Luxemburg och Frankrike och närheten till Tyskland är påtaglig. Illustration: Michael Bodin

ASF konstaterat i Västeuropa

Den 13 september blev Belgien första land i Västeuropa att bekräfta förekomst av afrikansk svinpest (ASF), något som nu får konsekvenser för landets export, det rapporterar Pig Progress.

ASF har under de senare åren spridits i östra Europa, men västra Europa har varit förskonat. I mitten av september bekräftades dock ASF i sydöstra delen av Belgien. Hittills är det åtta smittade vildsvin som hittats.

Avspärrat område

Landets myndigheter har vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning utanför ett avspärrat område som omfattar 63 000 hektar. Inom området är jakt förbjuden, då sådana aktiviteter innebär en risk för att driva smittade djur utanför avgränsningen.

I området finns inte särskilt många grisgårdar, men omkring 4 000 tamgrisar kommer att avlivas och destrueras. Myndigheterna uppmanar även allmänheten att inte röra sig i skogarna i distriktet.

Exportrestriktioner

Belgien är ett land som exporterar stora mängder griskött och konstaterandet av ASF i landet har fått ett antal länder att helt eller delvis begränsa import av levande grisar, olika typer av köttprodukter och/eller foderråvaror från landet.

Sydkorea, Kina, Taiwan, Vitryssland, Mexiko, Filippinerna, Japan, Sydafrika, Singapore, Uruguay, Australien och Malaysia till hör de länder som i dagsläget infört restriktioner.

Belgien föder enligt Eurostat årligen upp nästan elva miljoner grisar. Omkring hälften av köttet exporteras.

Emma Sonesson
Grisföretagaren