Publicerad 2018-09-19
Import av griskött till Sverige (ton)

Fortsatt lägre import

Importen av griskött ligger kvar på en lägre nivå. Och Danmark tar marknadsandelar från övriga exportländer.

Ny statistik från Jordbruks­verket visar att importen av griskött fortsätter att ligga på en lägre nivå i år än 2017. Importen av griskött till Sverige under juni i år låg på 9 500 ton, tio procent lägre än samma månad förra året, vilket är ungefär på samma nivå som minskningen under tidigare månader.

4 400 ton lägre

Under årets första sex månader importerade Sverige 56 000 ton griskött. Det är en minskning på 4 400 ton eller sju procent, jämfört med samma period 2017.

Totalt importerades det 116 300 ton griskött under 2017, vilket var en minskning på sju procent jämfört med 2016.

Import från danmark ökar

Den danska exporten av griskött till Sverige har ökat under årets första fem månader. Statistik från Landbrug & Fødevarer visar att Danmark under januari-maj i år exporterade totalt 15 084 ton griskött och biprodukter till Sverige, en uppgång på tio procent jämfört med samma period 2017.

Exporten av styckdetaljer från Danmark uppgick till 7 971 ton, 19 procent högre än 2017.


Erik Brink