Publicerad 2018-09-18
Caroline Germer är inköpsansvarig för gris på Skövde Slakteri.Foto:privat

Styckning flyttar till Skövde

En produktivitet som överträffade prognoserna fick slaktkön att växa hos Skövde Slakteri under första halvåret 2018.

– Det främsta skälet till att Skövde Slakteri har haft överstående grisar är att produktivitetsökningen i år klart har överträffat våra prognoser för slakten, säger Caroline Germer som är inköpsansvarig för gris på företaget.

Antalet producerade smågrisar har ökat, vilket har gett fler förmedlade smågrisar. Det har i sin tur ökat utbudet av slaktgrisar mer än de tidigare produktionsprognoserna pekade på.

Vårens och sommarens slaktkö hos Skövde Slakteri är nu borta och man är i en mer normal situation.

– Årets slaktkö har varit problematisk för grisproducenterna och vi har försökt att lösa det så gott det går. Vår ambition har varit att kunna ta första skicket och tömningar i rätt tid och våra bönder har varit fantastiska på att ställa upp för att få det hela att löpa så smidigt som möjligt. Nu har vi inte någon jättekö längre utan det löper på mer normalt, säger Caroline.

Styckning flyttar till Skövde

En annan flaskhals har varit en produktionsstörning i styckningen som påverkat slaktkapaciteten under det första halvåret. Nu är det normal kapacitet på styckningen igen och det finns planer för hur man ska kunna bli ännu effektivare.

– Vi kommer att flytta ner en större del av grisstyckningen från Stockholm till Skövde, vilket kommer att göra kedjan effektivare, berättar Caroline.

Årets torka har drastiskt ändrat kalkylen för grisproduktionen.

– Köttföretagen tillsammans med hela branschen måste nu sätta press på handeln så att man får upp priset på framförallt julskinkan så att griskalkylen förbättras. Lyckas vi med det och handeln förstår hur jordbruket har drabbats av årets torka, kan det hjälpa till att 2019 kompensera för de höga foderkostnaderna som annars kommer att slå väldigt hårt, säger Caroline.

Erik Brink
Grisföretagaren