Publicerad 2018-06-21
Det slaktas fler och större grisar inom EU i år jämfört med förra året, med resultatet att utbudet av griskött växer.
Foto: Mostphotos


Ökad slakt i EU

Grisslakten fortsatte att öka under februari, men i ett något långsammare tempo. Det slaktas fler grisar och de har högre slaktvikter. Ökningen i EU under årets första månader motsvarar nästan hela Sveriges årsproduktion.

I februari ökade grisslakten i EU med 1 procent jämfört med samma månad 2017 till 20,5 miljoner grisar, enligt statistik från Eurostat.

Det innebär en något lägre tillväxt för slakten i februari än den vi såg under januari då det slaktades 23,4 miljoner grisar, vilket var 7 procent högre än året innan.

Under årets första två månader har det slakats 43,9 miljoner grisar i EU vilket är 4 procent fler än samma period 2017. En ökning på 4 procent innebär 1,9 miljoner fler slaktade grisar. Detta kan ställas i relation till knappt 2,6 miljoner slaktade grisar i Sverige under hela 2017.

Tyngre grisar ger mer kött

Samtidigt som antalet slaktade grisar i EU har ökat, har också gen genomsnittliga slaktvikten ökat. Under februari ökade produktionen av griskött med 3 procent till 1,9 miljoner ton.

Under de båda första månaderna i år ökade produktionen av griskött med 7 procent eller 252 00 ton till 4,1 miljoner ton.
Så samtidigt som antalet slaktade grisar ökade med 4 procent så ökade produktionen av griskött med 7 procent tack vare högre slaktvikter på grisarna.

Ökningen av slakten i början av året drivs framförallt på av produktionsökningar i Spanien, EU:s näst största producent av griskött efter Tyskland. Den spanska ökningen av antalet slaktade grisar ligger på 4 procent eller 689 000 fler slaktade grisar än samma period 2017.

I Tyskland minskade slakten under februari, men sett till årets båda första månader ökade landet sin slakt med 2 procent eller 190 000 grisar jämfört med 2017.

Den danska slakten ökade med drygt 2 procent, 72 000 grisar, under januari-februari. Och enligt statistiken från Eurostat ökade den svenska slakten med nästan 5 procent (20 000 grisar).

Erik Brink
grisföretagaren