Publicerad 2018-06-21
Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land, inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.

Varmt väder vänder trenden

Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud, vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer som till exempel i Danmark med cirka en krona per kilo. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 sek/kg i genomsnitt.

Sedan slutet av februari har den europeiska grismarknaden varit inne i en nedåtgående trend. Med värmen i maj har dock den nedåtgående kurvan brutits och en försiktig uppgång har nu inletts.

Det gällande svenska grispriset noterades i april av EU-kommissionen till 163,42 euro/100 kg.

Det europeiska genomsnittspriset har under april-maj sjunkit med 3,2 euro/100 kg (33 öre/kg), vilket motsvarar en nedgång på 2,3 procent. Genomsnittspriset ligger nu 19,1 procent lägre än priset under motsvarande period 2017. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i maj 9,5 procent under snittet.

Prisutvecklingen hos de tongivande grismarknaderna i Europa har varit blandad. Priserna i Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Polen har sjunkit en till sex procent. Det danska priset är oförändrat och i Spanien stiger priset med en procent.  

Under perioden har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall sjunkit 3,2 euro/100 kg (34 öre/kg). Det danska grispriset har sjunkit 0,1 euro/100 kg (1 öre/kg). Det finska priset har sjunkit med 1,5 euro/100 kg (15 öre)och det tyska priset har sjunkit med 3,5 euro/100 kg (36 öre/kg). I Belgien sjunker priset med 4,1 euro och man behåller bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 114,80 euro/100 kg (11,80 SEK/kg).

Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg.
Europeiska grispriser vecka 20
Ranking Land Euro/Kilo Förändring %
1. Cypern 2,03 +-0,0%
4. Sverige 1,63 -0,0%
6. Finland 1,57 -0,9%
11. Tyskland 1,44 -2,4%
14. Estland 1,41 +0,7%
15. Spanien 1,41 +0,7%
16. Litauen 1,41 -5,6%
19. Lettland 1,40 -5,7%
21. Polen 1,36 -5,9%
23. Frankrike 1.30 -0,8%
24. Danmark 1,27 +-0,0%
25. Nederländerna 1,25 -2,1%
26. Belgien 1,15 -3,6%
  EU 1,41 -2,3%

Italien och Malta ingår inte i rankingen då det saknas aktuella data.Källa: EU-kommissionen

Erik Brink
grisföretagaren