Publicerad 2018-04-21
Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer som till exempel i Danmark med cirka en krona per kilo. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 sek/kg i genomsnitt.


Prisskillnaden mot Tyskland minskar

Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.

Den positiva trenden för slaktgrispriserna i Europa har fortsatt under februari/mars med en liten knäck på kurvan under de sista veckorna när priserna i Tyskland vek tillbaka.

Det svenska grispriset har dock haft en negativ utveckling under samma period. Framförallt beror det på att de svenska slakterierna har sänkt sina grundnoteringar  till den lägsta nivån sedan 2015, men även den svaga svenska kronan spelar in i den europeiska prisjämförelsen.

I Jordbruksverkets prisstatistik för slaktgrisar har vi än så länge bara prisuppgifter för januari i år då en gris med 58 procent kött betalades med 16,92 kr/kg vilket är lägre än samma månad 2017 då grisen betalades med 17,14 kr/kg. I Jordbruksverkets pris ingår grundnotering samt genomsnittliga leveranstillägg.

Det gällande svenska grispriset noteras nu (mars) av EU-kommissionen till 169,13 euro/100 kg.
Det europeiska genomsnitts–priset har under februari/mars stigit med 5,7 euro/100 kg (58 öre/kg), vilket motsvarar en uppgång på 3,9 procent. Genomsnittspriset ligger nu 5,7 procent lägre än priset under motsvarande period 2017. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i mitten av januari 2,4 procent under snittet.

Under februari/mars har utvecklingen för grisnoteringarna i EU varit positiv och noteringarna i alla länder förutom Bulgarien, Grekland och Sverige har stigit. Priserna på de tongivande grismarknaderna i Europa - Tyskland, Spanien, Frankrike, Polen, Danmark och Nederländerna - har stigit mellan två och tio procent.  
 

Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg. Noteringarna i mars är de lägsta officiella noteringarna sedan våren 2015.

Under februari/mars har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall sjunkit 3,8 euro/100 kg (39 öre/kg). Det danska grispriset har stigit 9,1 euro/100 kg (93 öre/kg). Det finska priset har stigit 1,5 euro/100 kg (16 öre/kg) och det tyska priset har stigit med 3,6 euro/100 kg (37 öre/kg). I Belgien stiger priset med 8,4 euro men man behåller ändå bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 125,40 euro/100 kg (12,8 SEK/kg).

 

 

 

Europeiska grispriser vecka 11
Ranking Land Euro/Kilo Förändring %
1 Cypern 2,03 +-0,0%
2 Sverige 1,69 -2,2%
8 Finland 1,58 +1,0%
12 Tyskland 1,51 +2,4%
15 Lettland 1,50 +4,9%
16 Litauen 1,49 +3,7%
17 Estland 1,48 +3,2%
18 Polen 1,46 +2,9%
21 Spanien 1,41 +10,2%
23 Frankrike 1,34 +6,7%
24 Nederländerna 1,33 +7,5%
25 Danmark 1,31 +6,9%
26 Belgien 1,25 +6,7%
  EU 1,41 +4,3%

Italien och Malta ingår inte i rankingen då det saknas aktuella data.Källa: EU-kommissionen