Publicerad 2018-04-07
Visbys innerstad omringas av en mur. Ringmuren är elva meter hög och 3 440 meter lång. Visby beskrivs av Unesco som ”...ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad handelsstad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning.”
Foto: Mostphotos


Visby – viktig mötesplats både förr och nu

Redan på 1200-talet var Visby en viktig mötesplats för handelsförbindelser och internationella kontakter. I slutet av maj utgör staden en viktig mötesplats för den svenska grisbranschen.

Gotland ligger mitt i Östersjön, nio mil från den svenska kusten och 13 mil från den lettiska.
Av centralorten Visby har man hittat spår från så tidigt som 700-900-talen. Stadens storhetstid ägde dock rum under 1200-talet, då Visby var ett viktigt säte för handels­monopolförbundet Hansan, som idkade handel vid Nord- och Östersjön, skyddad mot konkurrens.

Företagsamma gotlänningar

Än i dag finns många spår av Visbys storhetstid kvar i staden. Ett exempel är ringmuren som fortfarande omringar den gamla stadskärnan. Muren är den bäst bevarade av sitt slag i norra Europa och kraftigt bidragande till att Visby sedan 1995 finns med på Unescos lista över världsarv.

Än i dag är gotlänningarna företagsamma och på den lilla ön drivs 4 500 företag, varav 1 415 jordbruksföretag, (2016). Jordbruk och livsmedelsindustri är betydande för näringslivet. 80 till 85 procent av det som produceras lämnar ön. 70 procent av landytan används till jord-eller skogsbruk. 2016 fanns det 44 756 grisar på ön, vilket motsvarar 3,3 procent av den svenska grispopulationen.

Sol och restauranger

En annan viktig näringsgren är besöksnäringen. Nästan två miljoner personer reser årligen till och från Gotland med färja eller flyg.

Visby är en av Sveriges krogtätaste städer och antalet restauranger är oproportionerligt stort även under vinterhalvåret. Sommartid fördubblas utbudet.

Gotland är även tätt på soltimmar. 2016 vann Visby soltimmeligan med 536 timmar, följt av Ölands norra udde och Luleå.

Gotlands natur är på många vis unik. Ön vilar på kalkstensgrund och på flera håll kan man både se och känna på raukar. Foto: Mostphotos
Omkring 58 000 personer bor på Gotland, varav 24 300 i Visby, som även kallas rosornas och ruinernas stad. Av befolkningen bor 38 procent utanför tätorterna, vilket är mer än Sveriges genomsnitt på 13 procent.Foto: Mostphotos
Wisby Strand alldeles invid havet, där Sveriges Grisföretagares årsstämma 2018 hålls, har fått utmärkelsen Nordens mest inspirerande mötesplats 2010. Foto: Wisby Strand


 

Emma Sonesson
Grisföretagaren