Publicerad 2018-03-21

Analyser i WinPig Sugg

Det finns ett stort antal analyser i WinPig som kan hjälpa dig att hitta förbättringsområden för din besättning och sammanställa olika resultat. Vi har anpassat och samlat flera analyser som du kan importera till ditt program på hemsidan www.winpig.se. Dessa analyser är testade och anpassade för svenska förhållanden. Nedan följer ett axplock av de olika analyserna som du kan importera och exempel på vad du kan göra med dem.

Fördelningskurvor

Fördelningskurvorna visar fördelningen av djur grupperat efter olika indelningar samt hur resultaten ser ut i de olika indelningarna. Följande fördelningskurvor finns:

  • Ålder vid första betäckning
  • Digivningstid
  • Levande födda per kull
  • Avvanda per kull
  • Galldagar
  • Veckodag för betäckning

Du kan ta fram fördelningskurvorna med resultatet visat i en tabell eller i diagram. Bild 1 visar fördelningen av levande födda per kull i ett diagram. Här ser man kullnummer på X-axeln och levande födda per kull samt andel av grisningarna på Y-axeln.

Produktionsnivå

För att följa upp resultat över tid, och till exempel studera årstidsvariationer, är produktionsnivån en passande analys. Du kan med denna välja vilket tidsintervall du vill ta fram resultaten för, till exempel per månad eller per kvartal. Resultatet kan visas som ett diagram över utvalda nyckeltal eller i en tabell med flera nyckeltal samlade. Bild 2 visar dräktighetsprocent vid fyra veckor under ett år.

 

Gruppresultat

Om du vill se resultaten för de olika betäckningsgrupperna rekommenderar vi analysen Gruppresultat. Programmet håller koll på vilken grupp en viss sugga var betäckt med, även om hon tillhör en annan grupp just ”i dag”. Analysen kan beräknas på valfri tidsperiod, på så sätt kan även gruppernas tidigare resultat tas fram.

Effektanalyser

Med en effektanalys kan du se dina resultat som en effekt av olika situationer eller händelser. Till exempel kan du se effekten av:

  • Lokal vid grisning på kullresultaten
  • Effekten av olika seminörer, antal semineringar i brunsten samt semin respektive naturlig betäckning

Det finns även effektanalyser för att följa upp resultaten av de suggor som varit amsuggor och hur antalet flyttade diande påverkar kullresultaten.

På vår hemsida www.winpig.se under WinPig Sugg – Analyser hittade du ovanstående analyser. Du kan även hitta analyser över utgångsorsaker, åldersfördelning och didagar.

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.