Publicerad 2018-01-26

Satsning på svensk livsmedelsexport

Den svenska livsmedelsexporten ska öka. Nu tas ett helhetsgrepp för att underlätta för både små och medelstora företag.

Regeringen skjuter till 27 miljoner kronor utöver de 48 miljoner som tidigare presenterats för att stärka svensk export. Detta är en del av den nationella livsmedelsstrategin.

– Med den här satsningen höjer regeringen ambitionen rejält, det är den största satsningen någonsin på svensk livsmedelsexport. Genom att öka exporten får svenska livsmedelsföretag en stabilare grund att stå på. Det gynnar företagen och jobben, som framför allt finns på svensk landsbygd, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, i ett pressmeddelande.

Den nya exportsatsningen består av fem åtgärder som ska hjälpa till att öka den svenska exporten.

Fem åtgärder för öka export

  1. Business Sweden får sju miljoner kronor för att tillsätta livsmedels­exportansvariga på prioriterade tillväxtmarknader så som USA/Kanada, Japan/Sydkorea samt Singapore.
  2. Business Sweden får även 5,5 miljoner kronor för att inrätta och genomföra ett exportprogram inom ramen för den regionala exportrådgivningen. Programmet ska rikta in sig på livsmedelsföretag som har stor potential att nå ut på exportmarknader.
  3. 1,5 miljoner kronor satsas på att genomföra en analys av olika livsmedels exportpotential. Analysen ska göras av Business Sweden.
  4. Business Sweden ska också ta fram en strategi och ett operativt program för export av ekologiska livsmedel. Beviljade medel för uppgiften är tio miljoner kronor.
  5. Livsmedelsverket och Jordbruksverket får tre miljoner kronor och uppdraget att underlätta för export av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som innebär att anläggningar blir godkända för export till tredje land. Tidigare har myndigheter fakturerat företag för det arbete som de gör vid inspektioner av anläggningar, den avgiften tas bort nu.


Källa: Regeringen

 

Carolina Wahlberg
Grisföretagaren