Publicerad 2018-01-26
Magnus Därth är vd på Kött- och Charkföretagen och en av alla dem som arbetar för att möjliggöra export av svenskt griskött till Kina. Foto: KCF

Export av svenskt griskött till Kina -  snart verklighet?

Som Grisföretagaren tidigare rapporterat om jobbar Sverige för att få till handelsavtal med Kina för grisköttsprodukter. Strax innan jul tog Kina ett stort och viktigt steg i processen och skickade över ett utkast till landsgodkännande.

Under många år har ett flertal aktörer i den svenska grisbranschen arbetat med att skapa tillstånd för export av svenskt griskött direkt till Kina. Involverade i arbetet är såväl myndigheter som branschorganisationer och företag.
Att få ett exportgodkännande är en krävande process, både när det gäller tid och arbete, men nu har processen tagit ett stort kliv framåt, i och med att Kina skickat ett utkast till protokoll, landsgodkännande, för import av griskött från Sverige.
 

– Kina är världens största marknad för griskött. 65 procent av det kött som konsumeras i landet kommer från just grisen och griskötts­konsumtionen har ökat med 142 procent mellan 1990 och 2017. 2020 väntas konsumtionen av griskött i landet uppgå till 2,2 miljoner ton, berättar Margareta Åberg, LRF Kött.

– Det här är ett fantastiskt genombrott. Vår ambitiösa satsning på kvalitet, djuromsorg och låg antibiotikaanvändning imponerar på de kinesiska myndigheterna och importföretagen, kommenterar LRF:s vd Anders Källström framsteget.

Stor konsumtion

– Ett kinesiskt landsgodkännande skulle innebära att framtiden för svensk grisuppfödning ser betydligt stabilare och bättre ut även vid en konjunkturnedgång. Det gör att svenska bönder vågar satsa och utveckla verksamheten, säger Anders Källström, vd på LRF.Foto: Hans Berggren


Ett tillstånd för direktexport till Kina uppskattas kunna inbringa 150 miljoner kronor årligen till den svenska grisbranschen. Nyckeln till en optimerad affär är att sälja varje detalj på rätt marknad. Kina är särskilt intressant, eftersom kineserna värdesätter detaljer på grisen som det finns låg betalningsvilja för i Europa, exempelvis tassar och knorrar.

– Att vi nu fått ett utkast till protokoll (landsgodkännande) innebär att processen på allvar tar fart mot en svensk export av griskött till Kina i framtiden. Hälften av det griskött som produceras i världen konsumeras i Kina och detta är en marknad som även svenska köttföretag med våra högkvalitativa produkter måste finnas på, säger Magnus Därth som är vd på Kött- och Charkföretagen (KCF).

Minskad sårbarhet

Margareta Åberg, grisexpert på LRF Kött, är en av dem som varit delaktig i arbetet med att skapa möjlighet till export. Hon har bland annat varit medarrangör på två resor till Peking för möten med slakteribranschen, där den svenska delegationen med representanter från exempelvis KCF och LRF berättade om den svenska grisuppfödningen. Sveriges lantbruksråd i Peking Lennart Nilsson deltog också. På den senaste resan, som gjordes hösten 2017, deltog även Jordbruksverkets chefsveterinär Ingrid Eilertz, som har en nyckelroll i att få till ett landsgodkännande.

– Export är en möjlighet att hitta andra marknader, vilket skulle minska den svenska grisbranschens sårbarhet i en lågkonjunktur avsevärt, säger hon och bekräftar att utkastet till landsgodkännande är ett stort steg framåt, även om det inte innebär att ett handelsavtal är rott i land.

Någon exakt tidsplan för arbetet som återstår innan export kan bli verklighet, har Margareta svårt för att ange.
– Ju fortare vi kan tillgodose kinesernas önskemål i förslaget till landsgodkännande, desto bättre är det, konstaterar hon.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren