Publicerad 2018-01-24
Under 2018 kommer Sveriges Grisföretagare att lyfta frågan om utbildning av arbetskraft till landets grisgårdar. Foto: Emma Sonesson

Sökes: kompetenta medarbetare till framtidsbransch

Grisuppfödning är en framtidsbransch. Men på många håll i landet vittnas det om att det är svårt att få tag på kompetent personal till stallarna. Detta har fått Sveriges Grisföretagare att agera.

Grisuppfödning handlar mycket om att ha djuröga och kunna finlira när det gäller management. Gårdarna blir allt större och som grisföretagare är man beroende av kompetent personal.

– Situationen i dag skiljer sig mellan olika delar av landet, men på flera håll vittnar våra medlemmar om att det blir allt svårare att rekrytera medarbetare, berättar Katarina Rydén, som är ledamot i Sveriges Grisföretagares (SGF) styrelse, tillika grisuppfödare på Öndal utanför Edsbruk.

 

– Grisuppfödning är en positiv bransch i utveckling. Här finns jobb med vettiga arbetstider och rimlig lön för den som är intresserad, säger grisföretagaren Katarina Rydén.

Få upp intresset

En anledning till problematiken är att flera naturbruksgymnasier de senare åren stängt sina grisstallar. I de fall det saknas samarbete med praktikgårdar leder det i vissa fall till att eleverna får för lite praktik inom gris. Utbildningen blir istället teoretisk, vilket riskerar att leda till att eleverna inte riktigt är anställningsbara vid examen.

– Dessutom finns det många som egentligen inte vet vad de vill arbeta med. Får de inte möjligheten att bekanta sig med grisuppfödning i praktiken kanske de inte ens får upp ögonen för att det är ett trevligt yrke, säger Katarina, som även lyfter en annan vinkel på saken:

– Grisuppfödning är en framtidsbransch. Men vem ska ta över våra gårdar om vi inte lyckas visa det för våra ungdomar?

Sätta gris på agendan

För att försöka råda bot på problemen kommer SGF lyfta frågan under 2018. Ett första steg blir att samla in åsikter, erfarenheter och idéer från grisföretagare i olika delar av landet. Föreningen uppmanar därför alla regionföreningar att ta upp frågan under årsmötena, som brukar äga rum under vår-vintern. Målet är att gemensamt kunna komma fram till om och i så fall hur branschen kan och vill hjälpa till med utbildningsfrågan.

– Vi vill sätta gris på agendan hos skolorna och få dem att börja profilera grisföretag som en potentiell arbetsplats för sina elever. Kanske kan branschen tillsammans med skolorna ta fram en utbildningsplan, säger Katarina och påpekar att det inte nödvändigtvis behöver handla om gymnasial utbildning. Även exempelvis olika typer av omskolning eller kortare vuxenutbildningar kan vara aktuella.

Utbildning på gården

En potentiell lösning skulle kunna vara att några gårdar ställer sina stallar till förfogande för utbildning.

– Förhoppningsvis finns det grisföretagare som känner ett engagemang och vill dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till framtidens djurskötare. Men det behöver ske på ett strukturerat sätt och lantbrukaren måste få ersättning för den tid det tar i anspråk, menar Katarina, och efterlyser alla former av tankar och idéer på ämnet från sina kollegor runt om i landet.