Publicerad 2017-04-26

Styrelsen informerar

Under den senaste månaden har representanter från Sveriges Grisföretagares (SGF) styrelse deltagit i möten i följande forum:

  • Styrelsemöte inom Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS)
  • Gård & Djurhälsans djurhälsonämnd
  • Handlingsplan gris - marknad
  • Jordbruksverkets marknadsråd
  • Referensgruppsmöte respektive styrgruppsmöte inom Smittsäkrad Besättning


Dessutom har företrädare för SGF:s styrelse gästat flera av region­föreningarnas årsmöten och styrelsemöte inom SGF har hållits.