Publicerad 2017-04-26
Ett förbud mot zink i medicinskt syfte som införs för fort, riskerar att leda till en ökad antibiotikaanvändning, det befarar flera länder som jobbar hårt för att hålla antibiotikaförbrukningen på en låg nivå.Foto. Emma Sonesson

Rekommendation om zinkförbud kvarstår

Runt årsskiftet rekommenderade EU:s medicinagentur, European Medicines Agency (EMA) EU-kommissionen att införa förbud mot zink i medi­cinska halter i avvänjningsfoder. Efter en ny utredning meddelar EMA nu att rekommendationen kvarstår.

Den första skrivningen från EMA fick stort mothugg, bland annat från grisbranschen i Sverige, Danmark och Storbritannien, med motiveringen att ett zinkförbud mest troligt kommer att leda till ökad antibiotikaanvändning, något som ingen i längden vinner på. Efter protesterna beslutades det att en ny expertgrupp skulle tillsättas, i syfte att granska de vetenskapliga motiven bakom ett eventuellt förbud. Detta gjordes, och i mitten av mars deklarerades att den nya expertgruppen intagit samma ståndpunkt som den ursprungliga; att zink i medicinska halter bör förbjudas.

Nu återstår att vänta på att EU-kommissionen fattar ett slutgiltigt beslut i frågan. En avgörande detalj är om, och i så fall hur lång en eventuell tidsfrist blir, innan förbudet träder i kraft. Bland annat den svenska grisbranschen försöker påverka beslutsfattarna att låta övergångstiden bli så lång att man hinner hitta andra lösningar än antibiotikabehandling på avvänjningsproblematik, innan förbudet införs.