Publicerad 2017-04-25
Bild 1. Produktionsnivå suggor

Antal suggor till suggpengen

För att kunna ansöka om suggpengen, ersättning för extra djuromsorg för suggor, behöver antalet suggor och gyltor i besättningen beräknas. Detta ska göras enligt den mall som finns på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se. Det nya programmet WinPig Sugg kan ta fram en likadan beräkning i stor sett automatiskt. Här beskriver vi hur det går till.

Gör beräkningen så här

Arbetsgången för att ta fram beräkningen av antal suggor under det gånga året är följande:

  1. Gå till menyvalet Analyser Suggor - Produktionsnivå sugg.
  2. Kontrollera att inställningarna är som på den vänstra delen av bild 1, den som är inringad med rött.
  3. Klicka på Beräkna. Programmet beräknar nu antalet suggor och betäckta gyltor varje dag under hela året. Detta visas i en tabell på skärmen, se den högra delen av bild 1. Tabellen innehåller alla data men är lite svårläst.
  4. Klicka på den lilla pilen till höger om ”Jordbruksverket” och välj AgroSoft-Jordbruks­verket i listan, vilket är inringat med blått på bild 1.

Bild 2. Utskrift av beräkningen
Informationen visas nu i en form som överensstämmer med Jordbruksverkets Excel-mall (bild 2).


Förutsättningar

Om beräkningen ska bli korrekt i WinPig måste följande vara uppfyllt:

  • Alla betäckningar ska vara införda i programmet, även de som inte ledde till någon dräktighet.
  • Ingångs- och utgångsrapporteringen ska vara gjord på rätt datum.
  • Alla händelser ska vara inrapporterade för det år du vill göra beräkningen för. En hjälp att kolla detta får man via kontrollistan.

Den här beräkningen av antal suggor kan göras direkt när du fått dina suggor omlagda från PigWin till WinPig. Alla uppgifter som behövs har följt med från det gamla programmet.

PigWin Sugg

För dig som har det gamla programmet PigWin Sugg är det lite mer manuellt arbete för att fylla i mallen och beräkna antal suggor. Vi har skrivit tidigare om hur detta går till. De instruktioner du kan behöva finns samlade på www.winpig.se under menyvalet Produktivitets & Suggpeng - Suggpeng.

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.