Publicerad 2017-04-25

Stark öppning av exportåret

Exporten av griskött från EU-28 fortsätter trenden från 2016 och inleder året starkt.

Enligt statistik från EU-kommissionen ökade både exportvolym och -värde under januari med 23,5 procent jämfört med januari 2016.

Den svenska exporten utanför EU under januari uppgick till 1535 ton, 32 procent mer än 2016. Huvuddelen av den svenska exporten är biprodukter.

 

Erik Brink
Grisföretagaren