Publicerad 2017-04-24
Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud, vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer som till exempel i Danmark med cirka en krona per kilo. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 SEK/kg i genomsnitt.

Stigande efterfrågan på smågrisar i EU

Under den senaste månaden har de europeiska grispriserna stigit över lag. Trots en haltande efter­frågan inom EU har priserna hittat stöd i fortsatt god efterfrågan på exportmarknaderna.

Stigande grispriser i kombination med att smågrisproduktionen i Europa har minskat på grund av den dåliga lönsamheten, leder nu till att efterfrågan på smågrisar är större än tillgången i Tyskland och Polen. Större efterfrågan än utbud har gett snabbt stigande priser på smågrisar och exporten från de danska smågrisproducenterna stiger, vilket oroar Danish Crown då det påverkar det framtida utbudet av danska slaktgrisar.

Prisutvecklingen hos de tongivande grismarknaderna i Europa har varit positiv under februari/mars. I Tyskland, Spanien, Polen, Frankrike, Italien, Nederländerna och Danmark steg priserna med en till sex procent.

Det europeiska genomsnittspriset har under februari/mars stigit med 4,2 euro/100 kg (40 öre/kg), vilket motsvarar en uppgång på 2,8 procent. Genomsnittspriset på 156,19 euro/100 kg ligger 21,9 procent högre än priset under motsvarande period 2016. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i slutet av mars 3,9 procent över snittet.

Under månaden har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall sjunkit 1,9 euro/100 kg (18 öre/kg). Det danska grispriset har stigit 3,4 euro/100 kg (32 öre/kg). Det finska priset har sjunkit 0,5 euro/100 kg (5 öre/kg) och det tyska priset har stigit med 4,9 euro/100 kg (47 öre/kg). Lägst grispris i EU har Belgien med en notering på 137,70 euro/100 kg (13,15 SEK/kg).

  Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg.

  Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land, inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.

 

Erik Brink
Grisföretagaren