Publicerad 2017-04-25
Det eventuella sambandet mellan produktionsstörningar hos djur och glyfosat ska kartläggas av danska forskare. Foto: Chafer Machinery

Glyfosatrester - farligt för djuren?

European chemicals agency (ECHA) slog nyligen fast att de vetenskapliga bevisen inte räcker för att klassa växtskyddspreparatet glyfosat som cancerframkallande eller reproduktionsstörande. Samtidigt har danska forskare under vintern dragit igång en studie där man ska undersöka hurvuvida rester av glyfosat i foder har skadlig inverkan på djur.

Förutom att vara effektivt mot ogräs inom växtodling har glyfosat även dokumenterad effekt på bakterier och andra mikro­organismer. Dessutom har ämnet mineralbindande egenskaper, och nu satsar Danmark tio miljoner danska kronor på att ta reda på huruvida glyfosatrester i foder kan vara skadligt för lantbruksdjur.

– Med kunskapen om att glofosat har påverkan på vissa mikroorganismer kommer vi att undersöka huruvida glyfosatrester kan påverka mikro­floran i mag- tarmkanalen på djur. Vidare har glyfosat egenskapen att kunna binda metaller och mineraler, däribland essentiella spårämnen, och det bör därför också undersökas om detta påverkar hälsan och produktiviteten hos djuren, säger forskaren Martin Tang Sørensen i en kommentar på universitetets hemsida.

Fastställa koppling

I första hand är det grisar och fjäderfä som kommer att undersökas. Anledningen är att diarréfall hos just de djurslagen tidigare härletts till just glyfosat. Kopplingen är dock inte vetenskapligt fastställd. Om forskarna hittar en säker koppling kommer de därefter att jobba vidare med nötkreatur.

Forskningen, som finansieras av the Velux Foudations, kommer att genomföras på universitetet i Aarhus, men även ute i kommersiella besättningar. Sommaren 2020 väntas undersökningarna vara färdiga.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren