Publicerad 2017-04-25
Kan mykotoxiner i strö eller foder vara en bidragande orsak till magsår? Det ska nu det nederländska foderföretaget De Heus ta reda på. Foto: Mostphotos

Koppling mellan mykotoxiner och magsår undersöks

Den nederländska foder­firman De Heus har inlett ett arbete för att försöka klargöra om mykotoxiner kan tänkas orsaka magsår hos grisar, rapporterar All About Feed.

Upprinnelsen till studien är en händelse hos en kund till De Heus. Kundens suggor var hängiga, rastlösa och åt dåligt. Det uppdagades snart att suggorna i själva verket led av magsår. Ett annat gissel för besättningen var att en betydande andel av smågrisarna hade svansnekros.

Till slut kunde man slå fast att de sjuka suggorna hade förhöjda halter av mykotoxinerna T-2 och HT-2 i blodet. Efter att man bytt suggfoder avtog problemen. Historien inspirerade dock De Heus veterinär, som nu alltså går vidare med att försöka klargöra sambandet mellan myko­toxiner och magsår.

 


Emma Sonesson
Grisföretagaren