Publicerad 2017-04-24
Fredrick Federley (C) vill se handling från kommissionen så att de gemensamma lagarna gällande djurvälfärd uppfylls. En öppen marknad inom EU förutsätter att alla följer reglerna. Foto: Centerpartiet

Politiker ryter till om grisdirektiv

De gemensamma EU-reglerna gällande djurvälfärd följs inte av alla länder. Det snedvrider konkurrensen och sänker trovärdigheten hos konsumenterna. Nu vill Fredrick Federley (C) se ändring och planerar en passivitetstalan mot EU-kommissionen.

Rapporter om usla förhållanden i djurtransporter inom EU och från EU-land till tredje land har avlöst varandra under en tid, utan att EU satt ner foten. Detsamma gäller de vidriga förhållanden som det avslöjats att djuren möter när de exporteras levande till en del länder.

Export av levande nöt­kreatur från olika EU-länder till Turkiet avslöjades i början av mars vara konkreta regelbrott mot EU-lagen gällande djurtransporter och det är inte första gången. Levande nötkreatur och får har vid destinationens mål blivit slagna och fått elchocker, de har hållits i mycket trånga stallar och varit helt täckta i gödsel.

Även slakten har i vissa fall gått till på vidriga sätt. Filmer visar bilder när får och nötkreatur från Frankrike, Rumänien och Litauen sparkar och sliter sig samtidigt som deras hals blir uppskuren, ofta mitt på folk­täta gator eller på slitna slakthus, långt ifrån den standard som krävs inom EU.

Filmmaterialet kommer från den australiensiska organisationen Animals International som jobbade under täckmantel i Kroatien och sex länder i mellan­östern under åtta månader.

Grisdirketiv efterlevs inte

Kuperade grisar i en miljö utan strö är inte okej enligt grisdirektivet. Trots det existerar det i många av EU:s länder. Foto: Mostphotos

Regler gällande djurtransporter har funnits sedan 2007, men har inte implementerats i alla länder och det har inte heller kontrollerats att de efterföljs på nationell nivå.

 

Detsamma gäller grisdirektivet som skulle implementerats av alla länder 2013. Fortfarande är det ändå bara sex av 28 som uppfyller kraven gällande strö och svanskupering. Reglerna kan ha införts i landets nationella regelverk, men sedan finns det ingen kontroll eller straff om lagen inte efterlevs. EU har inga befogenheter eller resurser att kontrollera att alla länder uppfyller de nationella lagstiftningarna.

Kritik mot kommissionen

Fredrick Federley är trött på slappheten och skickade in en resolution om det redan för 1,5 år sedan, men sedan dess har inget hänt. Nu tar han i på allvar genom att samla stöd för en implementeringsrapport som i sin tur kan leda till en passivitetstalan riktad mot EU-kommissionen.

Det innebär att EU kommer att få stå till svars för att de inte gjort något åt att vissa EU-länder inte lever upp till de gemensamma lagar och regler som råder inom unionen.

Ej rättvisa villkor

I dagsläget har Federley stöd från Alliansen liberaler och demokrater, ALDE och Animal Welfare Group och skriver för att söka stöd i bland annat Jordbruks- och miljöutskottet. Om ett par veckor ska ett grupp­möte hållas och en huvudförhandlare för rapporten kommer då att utses. När rapporten är klar hoppas Fredrick att man har tillräckligt på fötterna för att dra kommissionen inför rätta för underlåtenhet.

– En passivitetstalan visar att kommissionen inte levt upp till sina förpliktelser och då måste det hända saker. Då lär vi få se det som vi efterfrågar, att gällande lag ska efterlevas. Alla argument om en gemensam marknad fallerar om inte alla efterlever kraven, säger Fredrick och fortsätter:

– Det finns länder där ingen gör någonting, då har vi inte gemensamma villkor på marknaden, man underminerar trovärdigheten för det gemensamma.

Uppfylla rimliga krav

Om rapporten blir av och det blir som Fredrick vill, kommer den att fokusera på slakterier, transporter och grisdirektivet.

– Det är tydligt att vi inte har rätten att sälja till tredje land om det landet inte uppfyller rimliga krav på slakten. Vi borde hinna börja med rapporten innan sommaruppehållet och framåt vintern borde vi ha en omröstning om rapporten. Om den i sin tur inte får fart på kommissionen så kommer man att dra dem inför rätta för att de inte fullföljer sina förpliktelser.

 

Katarina Johnsson
Grisföretagaren