Smarta torkningslösningar

Alltfler lantbruksföretag önskar ställa om till en mer fossilfri verksamhet. Ta del av information från Akron, Tornum och Vänertekno om hur du hittar smart, effektiv och lönsam lösning för torkning av spannmål. Länsstyrelsen informerar om Klimatklivet – ett investeringsstöd för ett förstärkt lokalt klimatarbete. Detta är ett samarrangemang mellan Energigården, Klimatklivet och Gröna Möten.

Var: Rådde Gård, Länghem

När: 28 november 09.30-15.00

Anmälan: Senast 21 november under evenemanget på gronamoten.se 

Kontaktperson: Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se Seminariet är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.

Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom stöd från Leader Sjuhärad och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.