Ekoträff gris

Inspirationsträff med temat foderodling och foderproduktion inom ekogrisuppfödning, 15-16 maj på Sörgården utanför Töreboda. Arrangör: Gård & Djurhälsan. För mer information och anmälan, se http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/gris/kurser/e/41/mot-ekotrenden-utvecklingstraffar/182/