Nå högre skörd och jämnare avmognad i oljeväxter

Hur har ekosystemtjänsterna utvecklas i tider då honungsbin varit hårt ansatta av virus och kvalster samtidigt som nya hybridsorter blir alltmer självpollinerande? Förutom nätverket Pollinera Sverige kommer även Thorsten Rahbek-Pedersen, Jordbruksverket, berätta om värdet av pollinering i Sverige och om hur våra pollinatörer hotas av bland annat olika skadegörare. Hushållningssällskapets växtrådgivare Elisabeth Thisner ger oss den aktuella bilden över marknaden och odlingsförutsättningarna för raps i Sverige idag.

Seminariet vänder sig framför allt till aktiva företagare inom biodling och rapsodling, men även aktörer inom de gröna näringarna med intresse för utveckling av pollineringstjänster.

När: 14 mars

Var: Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara 

Mer information och anmälan: http://gronamoten.se/kalender/na-hogre-skord-och-jamnare-avmognad-i-oljevaxter/ 

Seminariet är kostnadsfritt. Enklare förtäring ingår.

Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-105630 

Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Skaraborgs Kommunalförbund, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, SLU, RISE

Gröna Möten finansieras av: Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund.