Hur säkrar vi hög kvarnkvalitet på spannmål

Det krävs kunskap och i grunden en god förståelse genom hela värdekedjan för behovet, nyttan och balansen i användande av tillväxtregulatorer. Vi vänder oss till lantbruksföretag, rådgivning, kvarnindustri och övriga aktörer för ett branschgemensamt seminarium i ämnet. Möt experter inom växtskydd, branschföreträdare, myndighetsrepresentanter samt sakkunniga från LRFs Växtodlingsdelegation. Från Storbritannien kommer SOYL UK:s Technical Manager för att belysa temat ur ett precisionsodlingsperspektiv.

När: 5 februari 09:30-17.00

Var: SLU Smedjan, Gråbrödrag 7 Skara

Läs hela programmet och gör din anmälan på www.gronamoten.se senast 26 januari 2018. OBS! Begränsat antal så anmäl dig i tid.

Kontaktperson: Ulrika Åkesson, Agroväst, ulrika.akesson@agrovast.se eller 0703-105630