LRFs riksförbundsstämma

Riksförbundsstämman är LRFs högsta beslutande organ. I år ska bland annat ny ordförande väljas.

När: 30-31 maj
Var: Sånga-Säby Hotell & Konferens utanför Stockholm.
Mer information: https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/riksforbundsstamman/