Win-win med anpassad diperiod
En icke oväntad debatt kom i samband med att Jordbruksverket lagt fram förslag till föreskriftsförändring inom djurproduktion. Förslaget gäller alla djurslag. Men nu, som för det mesta, hamnar fokus på gris, denna gång gällande anpassad diperiod. Jag vet att det även finns de i våra egna led som inte varit riktigt pålästa om vad förändringarna innebär och vad som krävs för att få gå över till anpassad diperiod. Läs mer »

Svensk expertgrupp hämtar inspiration i Finland

Ett av uppdragen för expertgrupperna inom 30 för 550 är att åka på en studieresa för att hämta kunskap och inspiration. Grisföretagaren följde med när expertgrupp avel och rekrytering åkte till Finland för att dra lärdom av hur man jobbat med att implementera TN70 där. Även om TN70 i många fall presterat över förväntan i båda länderna finns det en del utmaningar som till stor del är gemensamma mellan länderna.

Mycoplasma hyopneumoniae - fallstudier från två gårdar

Nedan följer andra delen i vår serie om Mycoplasma Hyo­pneumoniae (M hyo), så kallad SEP. Vi får läsa om två intressanta fall där gårdar drabbades av akut utbrott av M hyo. Detta ger exempel på hur M hyo kan föras in eller yttra sig i två besättningar. Beskrivet finns även hur man hanterade utbrotten och om det fanns några lärdomar att dra. Det som blir tydligt i båda fallen är hur smitta kan spridas via till synes friska djur och hur en smitta kan stoppas eller minskas genom rätt utförda åtgärder. Tydligt blir också hur viktigt det är att separera åldersgrupper och att vaccinera vid behov för att hålla smittrycket nere.