En förening med flera uppgifter
Den svenska marknaden för gris har under de senaste åren gjort en omvälvning. Ser vi tillbaka till mitten utav 1900-talet så var det handlarna i staden som satte sig ner, och bestämde vad man tyckte var ett lämpligt inköpspris för dagens marknadshandel som ofta ägde rum på stadens torg. Då bildades våra kooperativa föreningar för att skapa egna marknadsplatser, oftast med slakteri, i syfte att själva kunna vara en spelare på marknaden och med ett samlat utbud vara med och styra prisbilden. Läs mer »

Tolkning av avstämningen på produktionsrapporten

Beräkning av produktionsrapport i WinPig är ett bra sätt att följa upp besättningens resultat. Rapporten beräknas för en eller flera perioder. När rapporten beräknas visas först fliken Avstämning. För att rapporten ska visas korrekt är det viktigt att differensen mellan tillförda och avdragna grisar är noll*. Om det finns en differens behöver den felsökas och åtgärdas. Här beskrivs hur avstämningen ska tolkas, för att lättare kunna hitta orsaken till en differens. Läs mer om arbetsgången för att ta fram en produktionsrapport på vår hemsida, www.winpig.se.