Vad går våra forskningspengar till?
Svensk forskning har under lång tid ifrågasatts, då den ofta är långt borta ifrån dagens konventionella produktion, där vi saknar tillämpad forskning. Istället är den ofta ekologiskt inriktad. Det är inget fel i detta, men forskningen borde stå i relation till volymer i produktionen. Den ekologiska produktionen är en nischmarknad som i dag har en köpstark kategori konsumenter som vi skall vara rädd om. Inom grisproduktionen är den ekologiska andelen mellan en och två procent, där ligger den konstant, och har så gjort under flera år. Läs mer »