Både produktion och pris borde stiga
Svenskt Kött gav Novus uppdraget att undersöka svenskarnas attityd till svenskt kött, importerat kött och klimatpåverkan. Åtta av tio kan tänka sig att minska sin konsumtion av importerat kött med tanke på att svenskt kött har lägre klimatpåverkan. Drygt hälften tror att djuruppfödning kan bidra till biologisk mångfald och vara bra för miljön. Närproducerat och svenskt upplever man som viktigast för att äta hållbart. Hälften tror att de viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan i Sverige är att minska matsvinn och fossil energi. Läs mer »

”Vi har valt att jobba väldigt brett med frågan”

Finland vill minimera sin vildsvinsstam. Danskarna krisövar och bygger staket. I Tjeckien verkar det som att man har lyckats utrota den afrikanska svinpesten (ASF) och Belgien kämpar för att göra detsamma. Men vad görs i Sverige för att förebygga att ASF tar sig hit och vad görs för att minimera spridningen vid ett eventuellt utbrott? Grisföretagaren frågade landsbygdsminister Jennie Nilsson, som säger att beredskapen är god, men att arbete pågår för att vässa den ytterligare.

Uthållig intensifiering ledord på forskarkonferens

Den årliga EAAP-konferensen (European Association on Animal Production) hölls detta år i Ghent, Belgien. Konferensen var välbesökt med ett stort antal deltagande forskare på plats. Det var den 70:e EAAP-konferensen och titeln detta år var ”Animal Farming for a Healthy World”. Som titeln antyder var det stort fokus på ökad hållbarhet inom animalieproduktionen. Ledorden var ”Sustainable Intensification”, det vill säga uthållig intensifiering.

Funderar du på transponder - tänk efter före!

Tänk dig följande situation: Du har varit ute en kväll på något trevligt evenemang och kvällen har blivit sen. På vägen hem blir du hungrig och svänger förbi ett hamburgerställe. Du går in, får din hamburgare och slår dig ner vid ett bord. Du är ensam i lokalen. Plötsligt kommer det in tre storvuxna män i skinnjacka, med rakade huvuden och mängder med tatueringar. De går fram till dig där du sitter. ”Det där ser gott ut. Du bjuder väl?” säger en av männen och tar din hamburgertallrik.

Stark från start: Bättre ekonomi med ökad djurvälfärd

I begreppet ”konkurrenskraftig smågrisproduktion” är det underförstått att det handlar om en ekonomiskt konkurrenskraftig produktion. Det har ett egenvärde i sig att öka djurvälfärden bland annat genom att öka smågrisöverlevnaden och att skapa ett bättre hälsoläge i besättningen. Det fina är att åtgärder för ökad djurvälfärd och åtgärder för ökad ekonomisk konkurrenskraft brukar gå ”hand i hand”.