LEDARE - Svenskt eller holländskt, visst är det stor skillnad!
Utmanar holländska grisar de svenska rörande pris och djuromsorg? Visst vore det önskvärt att vi var där, speciellt för djurens och miljöns skull, men det är vi inte. En bättre djuromsorg i hela Europa är något som svenska politiker drivit i EU under decennium och som vi alla måste kämpa för, samt uppmuntra. Så när holländska grisleverantörer bygger större boxar till de äldre grisarna är detta givetvis bra, men att likställa det med hur svensk grisproduktion bedrivs är fullständigt missvisande. Det är verkligen att nonchalera allt det hårda arbete som läggs ner på svenska gårdar runt om i landet. Svenska grisleverantörer spelar inte enligt samma regelverk som de holländska. Att de holländska grisarna får större boxar, på några utvalda gårdar, och att de grisarna ska ha kvar knorren vid slakt är snarare ett steg för att få de holländska gårdarna att leva upp till EU:s grunddirektiv för djuromsorg. Läs mer »

WINPIG TIPSET - Bli WinPig expert

Hemsidan, www.winpig.se, har nu uppdaterats för att man ska kunna hitta svar på sina frågor på ett enklare sätt. De olika menyvalen är förnyade, med instruktioner och vanliga frågor kategoriserade under WinPig Sugg och WinPig Slakt. Förutom att vi nylanserar hemsidan har vi också skapat en Facebook-sida för WinPig Support. Där kan du när som helst ställa frågor som vi svarar på under supporttid, vardagar mellan 8-14. I detta WinPig tips visar vi de bästa sätten att hitta instruktioner och svar på frågor. Det finns även tips på hur du ska tänka när du letar instruktioner eller vanliga frågor på hemsidan.

Hur hanteras galtlukt i Europa?

I en studie har pulsen tagits på statusen för hur man hanterar problemet med galtlukt i olika europeiska länder. Studien genomfördes som en enkätundersökning som skickades till 24 länder. Enkäten följdes upp med en intervju med experter på området i nio olika länder. Det hela genomfördes under hösten 2015 och resultaten redovisas nu i tidskriften Porcine Health Management. Författarna till rapporten avslutar med att konstatera att det inte är troligt att kirurgisk kastrering, under rådande ekonomiska förhållande, kommer att kunna upphöra 2018, vilket tidigare satts upp som mål.